Categorie: "ondernemer aan het woord"

`We maken te weinig gebruik van de digitale snelweg`

In de reeks interviews met mensen die zich hard maken voor mobiliteit in ons land, hebben we dit keer de eer om Erik de Vries te interviewen. Erik is directeur bij de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE). Hiervoor was hij werkzaam bij BOVAG.

NOVE is de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, samen goed voor de verkoop en distributie van meer dan 50% van alle brandstof in Nederland. Brandstof en energie staan midden in de belangstelling. Vanwege het huidige prijsniveau, maar ook vanwege de discussie rondom de energietransitie.