Schone lucht elektrisch rijden heeft prijskaartje

De elektrische auto kan luchtverontreiniging in steden drastisch reduceren, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving’, opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 
CO2-uitstoot
Het PBL onderzocht wat de gevolgen zijn van een totale omschakeling op elektrisch rijden van personenauto’s in 2050. Bij een volledig elektrisch wagenpark is de uitstoot van CO2 door personenauto’s nihil, mits de elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt. Dat levert in 2050, afhankelijk van het gehanteerde omgevingsscenario, een jaarlijkse CO2-reductie op van maximaal 27 megaton CO2. Hiermee zou ongeveer de helft van de klimaatambitie voor de transportsector zijn gerealiseerd.

De geluidshinder van auto’s in steden neemt met ongeveer een derde af, waardoor de overheid wellicht kan besparen op geluidsmaatregelen. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet of nauwelijks tot een afname van de geluidsbelasting.

Daling autobezit
Door de lagere gebruikskosten van een elektrische auto zal het autogebruik stijgen. Het autobezit zelf zal juist afnemen, zo denken de onderzoekers. Dit komt door de hogere aanschafkosten van elektrische auto’s. Ook in de toekomst zullen EV’s volgens het PBL substantieel duurder zijn dan brandstofauto’s, zelfs als de BPM-vrijstelling gehandhaafd blijft en de kosten van relatief dure accu’s met een factor drie dalen.

Elektrisch rijden
Voor de overheid betekent de overstap naar elektrisch rijden een inkomstenverlies van 5 tot 7 miljard aan belastingen en energieheffingen. Dit geldt natuurlijk alleen als het huidige belastingregime gehandhaafd blijft. We kunnen dus stellen: Hoe groter het succes van de elektrische auto, hoe harder de overheid op zoek moet naar andere inkomsten. Toch doet de overheid er volgens het planbureau goed aan om de elektrische auto te stimuleren. De winst voor het milieu en de verbetering voor kwaliteit van leven in de stedelijke gebieden is gewoonweg te groot om te negeren. De overheid kan dit doen door bijvoorbeeld zelf te investeren in elektrische dienstauto’s. Lokale overheden doen er goed aan om actief bepaalde nichemarkten te stimuleren, zoals taxi’s en bestelauto’s.

Bron: ANWB

Lees ook:Cijfers elektrisch rijden
Lees ook:Elektrische auto meest gewaardeerd door mensen die weinig rijden
Lees ook:PBL kritisch over overheidsdoelen elektrisch rijden
Lees ook:Eerste rijbewijs behaald in elektrische auto
Lees ook:Europese mobiliteitsweek: 16 september tot 22 september 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.