Categorie: "Visie"

Definitie mobiliteit

Op een blog die gaat over mobiliteit in de breedste zin van het woord, is het wel erg belangrijk om eerst met elkaar te definiëren wat mobiliteit is in onze optiek. Welnu, wij definiëren mobiliteit als alle manieren voor personen en goederen om van locatie A naar locatie B te komen. Dit hoeft overigens niet perse met een vervoersmiddel te zijn in de traditionele zin van het woord. Vaak wordt namelijk al snel aan een auto, bus, trein, vrachtwagen of vliegtuig gedacht.