Mobiliteitsbeleid overheid Nederland

Hoe zit het nu exact met de visie van de overheid op mobiliteit in ons land? In deze blog lees je de ins & outs. Nota Mobiliteit

Om Nederland in beweging te houden is in 2004 een nationaal verkeer- en vervoerplan voor de periode tot 2020 gepresenteerd: de Nota Mobiliteit. In de Nota Mobiliteit heeft de rijksoverheid het gewenste verkeer- en vervoerbeleid tot 2020 beschreven. In deze nota staan, behalve een algemene visie op verkeer en vervoer, ook voorstellen om het wegverkeer, het openbaar vervoer, de luchtvaart en de scheepvaart zodanig te organiseren dat in 2020 95% van de reizigers op tijd zijn of haar bestemming bereikt.

Structuurvisie

Deze Nota Mobiliteit is vervangen in 2011 door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit (zoals de Nota Mobiliteit) zijn gedateerd door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen, onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden.

Ook is de Structuurvisie er gekomen omdat het voormalig Ministerie van Verkeer & Waterstaat en een deel van voormalig VROM, sinds het kabinet Rutte, zijn samengevoegd tot het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Dit vraagt om een verdere integratie van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid.

De structuurvisie geeft hier een nieuw, integraal kader voor op rijksniveau en is daarmee de ’kapstok’ voor bestaand en nieuw beleid met ruimtelijke consequenties.

Hoofddoelen Structuurvisie:

Centraal staat het streven naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland.

Om ruimte te creëren voor economische groei, investeert het kabinet in wegen, spoor en water. Mensen zijn dan minder reistijd kwijt en goederen zijn sneller op hun bestemming. Ook de belangrijkste economische regio’s moeten goed bereikbaar zijn. In het nieuwe ruimtelijke beleid is verder aandacht voor een gezonde leefomgeving.

De hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor de middellange termijn (2020/2028) zijn:

  • Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
  • Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid, waarbij de gebruiker voorop staat.
  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Decentralisatie

Bij dit alles is het motto: ‘Zo dicht mogelijk bij de burger’. Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen worden daarom aan de provincies overgelaten. Provincies en gemeenten krijgen meer taken en verantwoordelijkheden.  Het Rijk is verantwoordelijk voor onderwerpen van nationaal belang.

Lees hier meer over het mobiliteitsbeleid van de overheid.

Lees ook:Mobiliteit kan betrouwbaar, betaalbaar, schoon, stil en veilig
Lees ook:Mobiliteitsadvies op maat
Lees ook:Belangrijkste punten Rutte II op een rij
Lees ook:Duizenden euro’s besparen met actief mobiliteitsbeleid
Lees ook:Mobiliteit is te gedefragmenteerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.