Lange fietspaden moeten overdekt worden

Martin Lans, voorzitter VNF

“Onder aan een afrit geen stoplichten meer. Lange fietspaden moeten overdekt worden en alle hoofdsnelwegen minstens 8-baans,” aldus Martin Lans, voorzitter van de VNF in een interview met Mobiliteit.blog.nl.

Mobiliteit.blog.nl vindt het erg belangrijk om het geluid te laten horen van anderen die een belangrijke rol spelen bij de vormgeving van mobiliteit in ons land. Dus ook van Martin Lans. Hij is de voorzitter van de Verenigde Nederlandse Fleetowners (VNF).

 

De VNF vertegenwoordigt de belangen van de grotere fleetowners in ons land (fleetowners die zijn aangesloten zijn bijvoorbeeld grote verhuurmaatschappijen met veel eigen auto’s of een oliemaatschappij met een groot wagenpark maar ook allerhande andere werkgevers met een groot wagenpark die ze ter beschikking stellen aan hun werknemers bijvoorbeeld).

Kunt u zichzelf even voorstellen aan de lezers van Mobiliteit.blog.nl?

Ik ben Martin Lans, 57 jaar, voorzitter van de Verenigde Nederlandse Fleetowners. Het voorzitterschap is een onbezoldigde functie die ik sinds 1999 vervul. Het brood op de plank wordt al meer dan 20 jaar door mijn bedrijf Lease Management Nederland verzorgd.  Mijn roots liggen echter bij de destijds meest toonaangevende leasemaatschappij. Maar dat is wel erg lang geleden.

De motivatie haal ik uit momenten dat ik de VNF leden met passie en kunde over hun vak zie praten en discussiëren.

Wat is in uw ogen mobiliteit?

Mobiliteit is een breed begrip. In dit kader heeft mobiliteit betrekking op ‘verplaatsen’.  Mobiliteit heeft ook niet voor iedereen dezelfde betekenis. Wat de één acceptabel vindt, wordt door de ander als onoverkomelijk gezien.  Mobiliteit  is de mogelijkheid om je in vrijheid te kunnen verplaatsen binnen voor jou aanvaardbare tijd en inspanning.

Hoe belangrijk is mobiliteit? Graag uw visie daarop.

Mobiliteit  is de motor van de vooruitgang. Zonder mobiliteit geen vooruitgang! Het allereerste schoeisel zorgde al voor meer mobiliteit.

Gaan we in ons land bewust genoeg om met mobiliteit? Zo niet, wat kan er beter. Zo ja, waarom?

Gezien mijn definitie van mobiliteit denk ik eigenlijk van wel. Maar de vraagstelling is vaak fout. Het gaat namelijk niet of iemand wel voldoende mobiel is. De vraag moet zijn: moet ik mij wel verplaatsen?  Kan ik het verplaatsen voorkomen? Daarvoor is te weinig aandacht.

Denkt u dat mensen in Nederland voldoende kennis hebben van alle mogelijkheden die er zijn qua mobiliteit? Denk aan autodelen, ketenmobiliteit etc?

De mens is calculerend. Zij hebben allemaal wel eens een auto, trein, bus of fiets gezien.  Het is dus niet zo dat miljoenen mensen zich dagelijks oneconomisch verplaatsen.

Welke drie adviezen heeft u voor de overheid als het gaat om het mobiliteitsbeleid? Indien u vindt dat de overheid het helemaal goed doet, dan horen we ook graag waarom.

  • Zet duidelijk de “blauwdruk” van de beoogde infrastructuur vast.

“Alle hoofdsnelwegen minstens 8-baans.”

“Onder aan een afrit geen stoplicht.”

“Om de 10 minuten een trein.”

“Lange fietspaden overkappen.”

  • Voer een enkelvoudig fiscaal regime.

Ik bedoel hiermee dat alle fiscale maatregelen die bedoeld zijn om een bepaald gedrag te beïnvloeden of een bepaalde eerlijkheid na te streven er uit gehaald moeten worden.  Belasting heffen is belasting heffen.

“Hoezo geen wegenbelasting betalen.”  Een ander betaalt dan onnodig meer.

  •  Benader mobiliteit multidisciplinair.

Een file is niet alleen het gevolg van een smalle weg. Fiscaliteiten, planologie, automatisering, milieu, sociale zaken… Alles heeft er mee te maken.

Wat is uw visie op de toekomst van mobiliteit over twintig jaar ? Welke kant gaat het op?

Het zou een unieke gebeurtenis zijn als juist nu (vanaf 2012) de mobiliteit zou afnemen. De afgelopen 30.000 jaar is de mobiliteit alleen maar toegenomen.  Vooruitgang is niet te stoppen, mobiliteit zal alleen maar toenemen.

De aanleg van infrastructuur is tijdrovend en kostbaar.  Over 20 jaar zal er zeker veel verbeterd zijn op dit gebied, maar niet voldoende.  De groei van de mobiliteit zal moeten worden opgevangen door virtuele mobiliteit.  Video-vergaderen, Skype-business, thuiswerken… Noem al die nieuwe technieken maar op.  Hier valt de grootste winst te behalen.

Meer over de VNF kunt u vinden op www.devnf.nl

 

Indien u ook uw geluid over mobiliteit wilt laten horen op deze blog, dan horen we het graag! Voorwaarde is wel dat er geen grote commerciële boodschap in zit. Het gaat puur om meningen, visies, suggesties en wetenswaardigheden rondom mobiliteit.

 

 

 

Lees ook:‘De overheid moet mobilist verleiden’
Lees ook:Definitie mobiliteit
Lees ook:`We maken te weinig gebruik van de digitale snelweg`
Lees ook:Test je kennis van mobiliteit
Lees ook:Mobiliteit Blog van start

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.