Categorie: "mobiliteit"

Mobiliteit in vogelvlucht

Scheepvaart, wegvervoer, luchtvaart en vervoer over rails vormen al jarenlang het fundament onder onze samenleving. De Gouden Eeuw is te danken aan schepen, de Industriële Revolutie is ondenkbaar zonder trein. In de 20e eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijkheden. Mobiliteit is het fundament onder onze samenleving. De geschiedenis van Nederland gaat hand en hand met mobiliteit: